Царски двери

Тип: Икона

Период: 1786 г.

Автор: неизвестен

Размери (см): 151.5 / 70.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Музей: Национален музей на Рилски манастир

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Параклис: Св. архангели

Бележки към идентификацията на обекта

В стила на цялата украса са бароковите елементи, които ще навлязат в иконописта на XIX век. Дверите и няколко икони са пренесени от друго място и са приспособени за иконостаса в параклиса.

Описание

Върху силно профилираната украсена с позлатена резба лицева страна на дверите са поместени шест живописни плана – най-горе са полуфигурите на пророците Давид и Соломон, в средните две пана е Благовещение (Арх. Гавриил и Мария), а в двете долни – четири прави фигури на църковните отци.

Техника: Резба

Темперна техника

Основа: Дърво

Липови дъски