Въведение Богородично

Тип: Икона

Период: 1795 г.

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 63.5 / 43.7

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Музей: Национален музей на Рилски манастир

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Църква: Църква-костница при гробището на Рилски манастир

Бележки към идентификацията на обекта

По стиловите си особености, типажа, палеографията на надписите и колорита иконата има сходство със стенописите в същата църква и вероятно е дело на същия художник. Храмова икона от едноименната църква. Икони от този тържествен тип бележат новия подем в иконописта.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска от иглолистна дървесина.