Св. Йоан Предтеча и св. Иван Рилски

Тип: Икона

Период: 1796 г.

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 63 / 47

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Музей: Национален музей на Рилски манастир

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Друго място на създаване: От църквата в метоха „Орлица”

Бележки към идентификацията на обекта

По изискания си маниер, типажа и професионалното си техническо изпълнение иконата се причислява към голяма група иконописни творби в Рилския манастир.

Описание

Изображението на св. Йоан Предтеча като ангел на пустинята до патрона на манастира има особен символичен смисъл.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Брястова дъска