Св. Никола

Тип: Икона

Период: 1798 г.

Автор: Симеон Цаньов

Школа: Тревненска иконописна школа

Размери (см): 85 / 57.3

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Галерия: Национална художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: София

Село: Радуил

Църква: {Църква:Български}

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата е изработена в духа на по-ранните икони от тревненските автори, работили във Великотърновско.

Описание

Традиционно допоясно изображение на светеца в архиерейски одежди. Изобразителното поле е оградено с резбована рамка.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Букова дъска