Възнесение Христово

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: Димитър Зограф

Школа: Самоковска иконописна школа

Размери (см): 55 / 38

Местонахождение

Държава: България

Област: Пловдив

Град: Пловдив

Галерия: Художествена галерия

Място на създаване

Държава: България

Област: Пловдив

Град: Пловдив

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата носи всички характерни белези на самоковската школа, поради което се смята, че е творба на Димитър Зограф.

Описание

Долната и горната част от композицията са обединени в едно цяло. Издължените фигури, макар и малко статични, са изискани и отговарят напълно на възрожденския естетически идеал.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Две дъски от иглолистна дървесина, скрепени с кошаци.