Св. Богородица Живоносен извор

Тип: Икона

Период: 1836 г.

Автор: Димитър Зограф или Захари Зограф

Школа: Самоковска иконописна школа

Размери (см): 120 / 77

Местонахождение

Държава: България

Област: Пловдив

Манастир: Св. Петка Мулдавска

Място на създаване

Държава: България

Област: Пловдив

Друго място на създаване: Пловдивска метрополия

Бележки към идентификацията на обекта

Типологичните особености, колорита и маниера говорят, че творбата е дело на Димитър Зограф или Захари Зограф, работили по това време в Пловдив и околностите.

Описание

Традиционно решена иконография с елементи на разказвателност.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иглолистна дървесина