Св. Илия на колесница

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Тревненска иконописна школа

Размери (см): 92 / 64

Местонахождение

Държава: България

Област: Варна

Град: Варна

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Варна

Село: Водица

Бележки към идентификацията на обекта

Композицията, пропорциите, характерът на рисунката и хармонията на цветните петна подсказват за голям майстор със собствен почерк от кръга на тревненските иконописци.

Описание

Традиционно решение по темата. В горната част Св. Илия шества из облаците на колесница, а долу сред просторен пейзаж са предадени моменти от неговите и тези на ученика му Елисей чудеса. Най-долу в хоризонтален фриз са развити сцени от чудесата на Св. Илия.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Липова дъска