Св. Никола

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Тревненска иконописна школа

Размери (см): 72.5 / 61

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Бележки към идентификацията на обекта

Композицията, пропорциите, характерът на рисунката и хармонията на цветните петна подсказват за голям майстор със собствен почерк от кръга на тревненските иконописци.

Описание

Традиционно допоясно изображение на светеца. Принадлежи към голяма група примитивни икони, създадени през средата на XIX век в района на Велико Търново.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Букова дъска