Рождество Богородично

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 79.3 / 53.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Музей: Национален музей на Рилски манастир

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата е дело на някой от най-известните представители на Самоковската или Банската иконописна школа.

Описание

Решена като сложна многофигурна сцена, развита в богата архитектурна среда. Долавят се силни барокови влияния. Има общо тържествено излъчване, отговарящо на естетиката в българската иконопис през XIX век.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска