Св. Богородица Милостива

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Самоковска иконописна школа

Размери (см): 66.5 / 42.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Музей: Национален музей на Рилски манастир

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Рилски манастир

Параклис: Св. Симеон и св. Сава

Друго място на създаване: От иконостаса

Бележки към идентификацията на обекта

Композицията, пропорциите, характерът на рисунката и хармонията на цветните петна подсказват за голям майстор със собствен почерк от кръга на самоковските иконописци.

Описание

Традиционно решение по темата типично за богатите иконостаси от XVIII–XIX век в Рилски манастир.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска