Св. Кирил и св. Методий

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Тревненска иконописна школа

Размери (см): 69.5 / 47

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Бележки към идентификацията на обекта

Надписите са на български език. Иконата навярно е дело на някой непрофесионалист от кръга на тревненските майстори.

Описание

Традиционно решение по темата. Фигурите имат скъсени пропорции, декоративно-плоскостна разчлененост на обемите.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Дъска