Св. Архангел Михаил

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Тревненска иконописна школа

Размери (см): 91 / 60

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Осиковица

Църква: Св. Архангел Михаил

Бележки към идентификацията на обекта

Композицията, пропорциите, характерът на рисунката и хармонията на цветните петна подсказват за голям майстор със собствен почерк от кръга на тревненските иконописци.

Описание

Традиционно решение по темата.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска