Св. Богородица Умиление

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Размери (см): 48 / 33

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Бобошевски манастир

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Манастир: Бобошевски манастир

Описание

Традиционно решение по темата.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска с богато резбована рамка.