Св. Богородица Пътеводителка

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Тревненска иконописна школа

Размери (см): 101 / 69

Местонахождение

Държава: България

Област: Ловеч

Град: Ловеч

Църква: Св. Богородица

Място на създаване

Държава: България

Област: Ловеч

Град: Ловеч

Църква: Св. Богородица

Бележки към идентификацията на обекта

Тревненска иконописна школа (?)

Описание

Традиционно иконографско решение по темата.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Лакът е силно замърсен особено в долната част на иконата.