Св. Козма и св. Дамян

Тип: Икона

Период: Началото на 19 век

Автор: Христо Димитров

За основател на Самоковската художествена школа се счита Христо Димитров.Той е родоначалникът на най-големия и значим зографски род - Доспейския. Занаята започва да овладява почти дете в Света гора. По-късно пътува за Виена, където допълва познанията си. Използва гръцки и немски източници, посредством които усвоява техниката на иконопиството. Работи в Македония и западните български краища. Негови икони има в Митрополитската църква в Самоков. Двама достойни синове ражда и учи Христо Димитров, а те го надминават в своето майсторство. Димитър Христов Зограф и Захари Христов Зограф. Към рода се присъединява Коста Вальов (зет във фамилията) и така тези художници създават едни от най-значимите стенописи в Рилския манастир.

Школа: Самоковска иконописна школа

Размери (см): 92 / 66.5

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Ловеч

Село: Карлуково

Манастир: Карлуковски манастир

Бележки към идентификацията на обекта

Композицията, пропорциите, характерът на рисунката и хармонията на цветните петна подсказват иконописец от кръга на Самоковската иконописна школа.

Описание

Традиционно решение по темата. Фигурите на светците са с леко скъсени пропорции.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска