Дейсис с апостоли

Тип: Икона

Период: Началото на 18 век

Автор: неизвестен

Размери (см): 73 / 67

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: Етрополе

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: София

Град: Етрополе

Описание

Традиционно иконографско решение по темата. Изобразителното поле е оградено със сложна и богато резбована рамка.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъска

Състояние, реставрационни намеси и коментари

В средната и долната част на иконата има големи участъци с липсващ живописен слой.