Символът на Вярата

Тип: Икона

Период: 1860 г.

Автор: неизвестен

Школа: Банска иконописна школа

Размери (см): 140 / 104 / 3.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Благоевград

Църква: Митрополитска църква

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Град: Благоевград

Църква: Митрополитска църква

Описание

Нетрадиционно иконографско решение по темата. Дванадесетте символа на Вярата са разработени в дванадесет отделни иконографски сцени, поместени в отделни кръгли медальони, разделени чрез декоративни фризове от растителни мотиви.

Техника: Смесена

Темперна живопис с маслени подложки. Моделировката е извършена чрез пробастър и велатури. Приложен е способът „мокро в мокро” при карнацията на телесните части. Лаковото покритие е нанесено дебело и равномерно. Позлатата е с листово злато.

Основа: Дърво

Три дъски от иглолистна дървесина. Мура с три вставени кошака. Грундът е гипсов и е нанесен тънко и равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Предишна реставрационна намеса не е установена. Графичната рисунка, колоритът и маниерът издават ръката на опитен иконописец. В долния десен ъгъл е изписана годината на създаване 1860.