Св. Богородица Пътеводителка

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Тревненска иконописна школа

Размери (см): 104 / 69.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Хасково

Село: Дрипчево

Църква: Св. Георги

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Описание

Традиционно решение по темата. Допоясно изображение на Богородица на бледозеленикав фон с бели облаци. С лявата си ръка тя прегръща Младенеца. Дясната й ръка е сгъната и сочи към Него. Христос държи свитък в лявата си ръка, а с дясната благославя. Прекрасната изработка на рисунъка в иконата говори за ръката на много надарен иконограф. Изобразителното поле е оградено с нетрадиционно украсена рамка.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Букови дъски, скрепени с кошаци.