Рождество Христово

Тип: Икона

Период: 1870 г.

Автор: неизвестен

Школа: Странджанска иконописна школа

Размери (см): 95 / 70

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Ямбол

Село: Срем

Описание

Традиционно решение по темата.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъски, скрепени с кошаци.