Дейсис с апостоли

Тип: Икона

Период: От

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 63.6 / 49.8 / 2.5

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Рождество Христово

Параклис: Св. Йоан Предтеча

Друго място на създаване: От иконостаса

Бележки към идентификацията на обекта

Живописта е изпълнена майсторски в калиграфичен миниатюрен иконописен стил.

Описание

Изображението на Христос е разположено в центъра, седнал върху богато украсен трон, изобразен като велик архиерей. Зад него са приведените фигури на Богородица и Йоан Предтеча. Върху двете вертикални полета на рамката отделени с релефна резба са поместени по шест полуфигури на апостолите.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Три липови дъски, скрепени с два кошака.