Царски двери

Тип: Икона

Период: Края на 17 век

Автор: неизвестен

Размери (см): 130 / 78

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Ловеч

Село: Карлуково

Манастир: Карлуковси манастир

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Дъски