Св. Богородица Пътеводителка

Тип: Мозайка

Период: Края на 13 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 98 / 80

Местонахождение

Държава: България

Област: София

Град: София

Музей: Национален археологически музей

Място на създаване

Държава: Турция

Област: Кония

Село: Ерагли

Описание

Традиционно допоясно изображение на Богородица Пътеводителка. По класическите си пропорции, фина изработка, цялостен силует и емоционална изразителност иконата може да се отнесе към кръга на цариградското изкуство от ранния Палеологовски стил.

Техника: Мозайка

Основа: Дърво

Дърво, върху което е наредена мозайката (смалта, мрамор).

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Иконата е реставрирана около 1930 г. - липсващите части от мозаечния слой са били възстановени с гипс и ретуширани имитативно.