Св. Йоан Кръстител с житийни сцени

Тип: Икона

Период: Края на 18 век

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 73.6 / 46 / 4

Местонахождение

Държава: България

Област: Велико Търново

Град: Велико Търново

Музей: Исторически музей

Място на създаване

Държава: България

Област: Велико Търново

Село: Арбанаси

Църква: Св. Никола

Описание

Традиционно иконографско решение на темата: в центъра е изобразен допоясно Свети Йоан Кръстител и около него са разположени осем житийни сцени.

Техника: Темперна

Позлатата е нанесена върху полимент, с листово злато.

Основа: Дърво

Три дъски от широколистна дървесина, с кошаци. Гипсов грунд, нанесен равномерно.

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Изобразителното поле е оградено с резбована рамка, изцяло разрушена от дясната страна.