Христос Вседържител

Тип: Икона

Период: Средата на 19 век

Автор: неизвестен

Школа: Самоковска иконописна школа

Размери (см): 95 / 70

Място на създаване

Държава: България

Друго място на създаване: Други

Описание

Традиционно решена иконография по темата. Изобразен е Христос Вседържител, благослявящ с дясната ръка и държащ разтворена книга в лявата. Отляво и отдясно на фигурата на Христос в горните ъгли на изобразителното поле в два медальона са разположени допоясните изображения на Богородица и Йоан Кръстител.

Техника: Темперна

Позлатата върху ореола, медальоните и рамката е с листово злато.

Основа: Дърво

Две дъски от иглолистна дървесина, укрепени допълнително с два кошака.