Име на персонаж: Св. Марина (4)

Каноничен тип на персонаж: Преподобен

1