Име на персонаж: Св. Теодор Тирон (5)

Каноничен тип на персонаж: Мъченик

1