Успение Богородично

Тип: Икона

Период: Края на 18 век

Автор: Цаню Захариев-Стари

Школа: Тревненска иконописна школа

Местонахождение

Държава: България

Място на създаване

Държава: България

Област: Габрово

Град: Трявна

Техника: Темперна

Основа: Дърво