Св. Теодор Стратилат и св. Теодор Тирон

Тип: Икона

Период: 1614 г.

Автор: неизвестен

Школа: неизвестна

Размери (см): 88.2 / 63

Местонахождение

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Добърско

Църква: Св. Теодор Стратилат и св. Теодор Тирон

Място на създаване

Държава: България

Област: Благоевград

Село: Добърско

Църква: Св. Теодор Стратилат и св. Теодор Тирон

Бележки към идентификацията на обекта

Иконата по всяка вероятност е дело на автора на стенописите в същата църква от същото време.

Описание

Двете тържествени фигури на светците с богато украсени хитони и наметала, с мъченически кръстове в ръцете са изпълнени в същия линеарен маниер както иконата на Христос Вседържител от 1614 г. Рамката е сложно профилирана, резбована и позлатена.

Техника: Темперна

Основа: Дърво

Иглолистна дървесина (мура) с платно

Състояние, реставрационни намеси и коментари

Иконата е почиствана и реставрирана през 1975 г.