Iconographical school Title
241. Тревненска иконописна школа Christ Pantocrator
242. Тревненска иконописна школа Christ Pantocrator
243. Тревненска иконописна школа Christ Pantocrator
244. Тревненска иконописна школа Christ Pantocrator
245. Тревненска иконописна школа Christ Pantocrator
246. Тревненска иконописна школа Healing the Blind
247. Тревненска иконописна школа Jesus Christ and the Samaritan woman
248. Тревненска иконописна школа St .Minas with scenes from his life
249. Тревненска иконописна школа St. Apostle Thomas with scenes of life
250. Тревненска иконописна школа St. Archangel Michael
251. Тревненска иконописна школа St. Archangel Michael
252. Тревненска иконописна школа St. Archangel Michael
253. Тревненска иконописна школа St. Athanasius
254. Тревненска иконописна школа St. Athanasius
255. Тревненска иконописна школа St. Cyril and St. Methodius
256. Тревненска иконописна школа St. Cyril and St. Methodius
257. Тревненска иконописна школа St. Cyril and St. Methodius
258. Тревненска иконописна школа St. Cyril and St. Methodius
259. Тревненска иконописна школа St. Demetrius
260. Тревненска иконописна школа St. Demetrius
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>