Заглавие Автор
221. Св. Архангел Михаил Иван Костов Терзиев
222. Св. Великомъченик Георги Димитър Сирлещов и Костадин Марунчев
223. Въздвижение на честния кръст Димитър Сирлещов и Костадин Марунчев
224. Уброс Захари Зограф
225. Св. Харалампи и св. Никола неизвестен
226. Св. Йоан Кръстител неизвестен
227. Христос Вседържител неизвестен
228. Новозаветна Троица неизвестен
229. Св. Богородица Пътеводителка с пророци неизвестен
230. Св. Георги и св. Димитър неизвестен
231. Христос Вседържител неизвестен
232. Св. Георги на трон неизвестен
233. Рождество Богородично неизвестен
234. Св. Георги убива ламята неизвестен
235. Дейсис неизвестен
236. Св. Богородица Всевъзпявана неизвестен
237. Влизане в Йерусалим неизвестен
238. Св. Димитър неизвестен
239. Евангелски релеф неизвестен
240. Релеф от Черепишкото евангелие майстор Никола и Пала от Чипровци
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>