Заглавие Автор
1. Христос Вседържител Христо Димитров
2. Св. Виктор, Св. Мина, Св. Викентий неизвестен
3. Св. Богородица с Младенеца неизвестен
4. Апостол Павел, Св. Харалампий, Св. Анастасия, Св. Варвара неизвестен
5. Св. Богородица Умиление неизвестен
6. Евангелист Матей Йеромонах Никодим
7. Св. Атанасий Иван Хаджи Василев от Габрово
8. Св. Пантелеймон Иван Хаджи Василев от Габрово
9. Св. Теодор Тирон Иван Хаджи Василев от Габрово
10. Св. Мина неизвестен
11. Св. Пантелеймон Никола Сотириади от Константинопол
12. Св. Никола Димитър от Созопол
13. Св. Богородица Царица Хаджи Анагности
14. Св. Богородица Портаритиса неизвестен
15. Св. Константин неизвестен
16. Св. Богородица Портаритиса неизвестен
17. Св. Марина с житийни сцени Зограф Вионос
18. Св. Богородица Пътеводителка неизвестен
19. Св. Никола и Св. Спиридон неизвестен
20. Покров Богородичен неизвестен
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>