Иконографска техника Заглавие
201. Темперна Св. Богородица Портаритиса
202. Темперна Св. Богородица Пътеводителка
203. Темперна Св. Богородица Пътеводителка
204. Темперна Св. Богородица Пътеводителка
205. Темперна Св. Богородица Пътеводителка
206. Темперна Св. Богородица Пътеводителка
207. Темперна Св. Богородица Пътеводителка
208. Темперна Св. Богородица Пътеводителка
209. Темперна Св. Богородица Пътеводителка
210. Темперна Св. Богородица Пътеводителка
211. Темперна Св. Богородица Пътеводителка с празници
212. Темперна Св. Богородица Пътеводителка с пророци
213. Темперна Св. Богородица с Младенеца
214. Темперна Св. Богородица скърбяща
215. Темперна Св. Богородица със Св. Апостоли Петър и Павел
216. Темперна Св. Богородица Умиление
217. Темперна Св. Богородица Умиление
218. Темперна Св. Богородица Умиление
219. Темперна Св. Богородица Умиление
220. Темперна Св. Богородица Умиление
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>