Автор Заглавие
301. неизвестен Царски олтарни двери
302. неизвестен Царски олтарни двери
303. неизвестен Цитра от върха на иконостасен кръст с образа на св. Богородица
304. неизвестен Църковен брокат - покровец с Причастието
305. неизвестен Църковен релеф със св. Климент, св. Пантелеймон и библейски сцени
306. неизвестен Църковни двери
307. неизвестен Част от царски двери с изображение на Богородица, св. Харалампи и св. Йоан Богослов
308. Никола Сотириади от Константинопол Св. Пантелеймон
309. Никола Яков Рождество Йоаново и отсичане на главата му
310. Паскал А. М. Рождество Христово
311. Поп Димитър Кънчов (Кръстев) Възнесение на Пророк Илия
312. Поп Димитър Кънчов (Кръстев) Св. Богородица Заклана
313. Поп Димитър Кънчов (Кръстев) Св. Богородица Пътеводителка
314. Поп Димитър Кънчов (Кръстев) Св. Богородица Царица
315. Поп Димитър Кънчов (Кръстев) Св. Георги на кон с житийни сцени
316. Поп Димитър Кънчов (Кръстев) Св. Димитър на кон
317. Поп Димитър Кънчов (Кръстев) Св. Йоан Кръстител
318. Поп Димитър Кънчов (Кръстев) Св. четиридесет мъченици
319. Симеон Молеров Въведение Богородично
320. Симеон Молеров Преображение Господне
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>