Основа Заглавие
121. Дърво Св. Богородица на трон с Младенеца
122. Дърво Св. Богородица Портаритиса
123. Дърво Св. Богородица Портаритиса
124. Дърво Св. Богородица Портаритиса
125. Дърво Св. Богородица Пътеводителка
126. Дърво Св. Богородица Пътеводителка
127. Дърво Св. Богородица Пътеводителка
128. Дърво Св. Богородица Пътеводителка
129. Дърво Св. Богородица Пътеводителка
130. Дърво Св. Богородица Пътеводителка
131. Дърво Св. Богородица Пътеводителка
132. Дърво Св. Богородица Пътеводителка
133. Дърво Св. Богородица Пътеводителка
134. Дърво Св. Богородица Пътеводителка
135. Дърво Св. Богородица Пътеводителка
136. Дърво Св. Богородица Пътеводителка
137. Дърво Св. Богородица Пътеводителка с празници
138. Дърво Св. Богородица Пътеводителка с пророци
139. Дърво Св. Богородица с Младенеца
140. Дърво Св. Богородица с Младенеца
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>