Иконописна школа Заглавие
141. Банска иконописна школа Христос Вседържител
142. Банска иконописна школа Христос Вседържител
143. Банска иконописна школа Христос Вседържител
144. Банска иконописна школа Христос Вседържител
145. Банска иконописна школа Христос Вседържител на трон
146. Банска иконописна школа Царски двери
147. Банска иконописна школа Царски олтарни двери
148. Банска иконописна школа Царски олтарни двери
149. Банска иконописна школа Цветоносие Христово (Влизане в Йерусалим)
150. Итало-критска школа Св. Йоан Кръстител
151. неизвестна Богородица Умиление
152. неизвестна Видението на пророците Иезекиил и Авакум (чудото в Латом)
153. неизвестна Влизане в Йерусалим
154. неизвестна Въведение Богородично
155. неизвестна Възнесение Христово
156. неизвестна Дейсис с апостоли
157. неизвестна Евангелски релеф
158. неизвестна Покров Богородичен
159. неизвестна Покров, изобразяващ Оплакването на гроба
160. неизвестна Пророк Аарон
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>