Заглавие Автор
301. Св. Кирил и св. Методий неизвестен
302. Св. Георги и св. Димитър на коне Недко Тодорович
303. Св. Богородица Милостива неизвестен
304. Рождество Богородично неизвестен
305. Христос Вседържител Захари Зограф
306. Св. Никола неизвестен
307. Св. Илия на колесница неизвестен
308. Св. Георги на кон неизвестен
309. Св. Димитър на кон неизвестен
310. Св. Богородица Живоносен извор Димитър Зограф или Захари Зограф
311. Възнесение Христово Димитър Зограф
312. Св. Богородица, св. 40 мъченици, св. Харалампи и св. Петка неизвестен
313. Св. Никола Симеон Цаньов
314. Св. Йоан Предтеча и св. Иван Рилски неизвестен
315. Въведение Богородично неизвестен
316. Царски двери неизвестен
317. Св. Иван Рилски неизвестен
318. Св. Богородица Умиление неизвестен
319. Св. Никола Димитър Молеров
320. Св. Богородица Пътеводителка неизвестен
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>